มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์คืออะไร มีกี่ประเภท

อุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ มอเตอร์เกียร์ ที่จะทำให้ระบบการทำงานของเครื่องจักรทำงานไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการลำเลียงสินค้า ที่ต้องอาศัยมอเตอร์ชนิดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะคุณสมบัติของมอเตอร์ทั่วไป จะเอามาใช้กับงานที่เป็นประเภทการลำเลียงสินค้าไม่ได้ เนื่องจากมีความเร็วรอบของมอเตอร์ที่สูงเกินไป  จึงจำเป็นต้องมีการปรับระดับความเร็วของมอเตอร์ และแรงบิดของมอเตอร์ลงให้เหมาะสมกับ ด้วยการใช้มอเตอร์เกียร์นั่นเอง เพื่อให้ทุกคนรู้จักเกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดนี้มากขึ้น เราจะมาดูรายละเอียดของมอเตอร์เกียร์กัน เผื่อใครต้องการอยากจะนำไปใช้ในการรทำงาน หรืออุตสาหกรรมของตัวเองก็ได้  ความหมายของมอเตอร์เกียร์  สำหรับมอเตอร์เกียร์ จะแปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คืออุปกรณ์สำหรับส่งกำลังที่ใช้ติดกับเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ โดยหลักการทำงานของมอเตอร์เกียร์ก็จะเหมือนกับมอเตอร์ทั่วไป นั่นก็คือจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล มีขนาดของกำลังหลายแบบให้เลือกใช้งาน   ความแตกต่างของมอเตอร์เกียร์  ในการเลือกใช้มอเตอร์เกียร์ให้เหมาะสมนั้น นอกจากจะต้องดูกำลังของมอเตอร์แล้ว ชนิดของมอเตอร์เองก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันที่ต้องดู เพราะว่ามอเตอร์เกียร์ แบ่งออกเป็นหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะใช้งานแตกต่างกัน มีข้อดีข้อเสียต่างกัน สามารถจำแนกหลักๆ ออกได้ดังนี้คือ  แบบติดตั้งด้วยขาดตั้งเพลาขนาน  แบบแกนตั้งฉาก  แบบติดตั้งด้วยหน้าแปลนเพลาขนาน  แบบมีคลัตช์เบรก  วิธีการเลือกใช้งาน  ในการเลือกใช้งาน มอเตอร์เกียร์ กับงานแต่ละประเภท […]

Read More →