Tag: ส่งพัสดุ

ส่งพัสดุ

เทคนิคแพคสินค้าส่งพัสดุให้เหมาะกับชนิดสินค้า

สำหรับคนที่ต้องการให้การขนส่งพัสดุนั้นมีประสิทธิภาพ  สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มากที่สุดก็คือเทคนิคการแพ็คพัสดุนั่นเอง อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็สามารถขนส่งได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจะดีแค่ไหนหากเรานั้นจะเลือกสินค้าเพื่อส่งพัสดุอย่างเหมาะสม โดยเทคนิคแพคสินค้าส่งพัสดุให้เหมาะกับชนิดสินค้ามีดังต่อไปนี้ 1.ต้นไม้ ปัจจุบันนี้มีการขนส่งต้นไม้เพื่อขายทางออนไลน์ โดยหากว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ ทางผู้ส่งเองก็จะนิยมในการขนส่งโดยใช้ตะกร้าขนาดปานกลาง แล้วเลือกบริการจัดส่งต้นไม้โดยเฉพาะ อาจจะมีกระดาษปิดด้านบนเล็กน้อยเพื่อเขียนชื่อและที่อยู่ การเลือกขนส่งโดยเน้นว่าสำหรับต้นไม้โดยเฉพาะนั้น จะทำให้เกิดปัญหาต้นไม้บอบช้ำระหว่างทางน้อยที่สุด ...