Tag: เครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร

7 เครื่องมือการเกษตรสมัยใหม่ ดูแล เก็บเกี่ยว ผลผลิตง่ายๆ ช่วยประหยัดแรง

การทำการเกษตรตั้งแต่ครั้นอดีตกาลนั้นมักจะอาศัย “แรง” เป็นสิ่งในการทำเกษตรเป็นหลักอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแรงของเกษตรกรเองก็ดี ของปศุสัตว์ก็ด้วย ทั้งนี้ล้วนแล้วแต่ใช้กำลังและเวลาในการเพาะปลูกเนิ้นนาน แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้แก่เกษตรหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก การเตรียมหน้าดิน การขนย้ายหรือแม้กระทั้งพันธุ์พืชที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เป็นต้น ในบทความนี้จะขอแนะนำ “7 ...