การเรียนภาษาอังกฤษ

รู้ก่อนเลือก การเรียนหลักสูตร EP และ MEP

ในปัจจุบันนี้การศึกษาไทยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ กับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นดังที่เราจะเห็นว่าหลายโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะในส่วนของกระบวนการทำงานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการงานทุกแขนงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่ 2 เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งเรามีการเปิดการค้าระบบเสรีมากยิ่งขึ้น นักลงทุนชาวต่างชาติจึงผูกพันมากขึ้นในบ้านเราการเรียนและการทำงานโดยการใช้ภาษาที่สองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายเดือนเลยทีเดียว หลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษคือหลักสูตร EP (English Program )  และ MEP ( mini English program) จึงเป็นชื่อหลักสูตรที่เราคุ้นหูกันมากที่สุดในยุคนี้ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของตัวผู้เรียนและอื่นๆอีกหลายด้านดังนั้นสำหรับผู้ปกครองที่กำลังเลือกและตัดสินใจในการที่จะส่ง บุตรหลาน เข้าเรียนในโปรแกรมต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสองหลักสูตรนี้ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างหลักสูตร EP และ MEP คืออะไร ความแตกต่างของ EP และ  MEP  Program หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ […]

Read More →