ทำใบขับขี่ ได้ทุกวัน สะดวกวันไหนเลือกได้เลย!

https://www.roojai.com/

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ประจำปี 2563 ในวันเสาร์อาทิตย์ เป็นโครงการที่กรมขนส่งฯ จัดมาต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับอบรมและสอบของแต่ละโครงการ

 • วันที่ 1 : เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งฯ จะให้ความรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และด้านกฎหมายจราจรทางบก จากนั้นก็จะมีการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 
 • วันที่ 2 : เป็นการสอบปฏิบัติขับรถในสนามสอบเดียวกับมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกทุกที่ทั่วประเทศใช้ 

เรียกได้ว่ามาตรฐานการฝึกอบรมและสอบเพื่อที่จะได้มาซึ่งใบขับขี่ใบแรกนี้ไม่ต่างกันเลยกับที่คุณต้องไปสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่งฯ แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ คุณสามารถเลือกช่วงระยะเวลาของโครงการที่จัดได้ตามต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาต้องไปทำใบขับขี่แต่เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น แถมยังฟรีไม่ต้องเสียค่าอบรมอีกด้วย โดยเงื่อนไขของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาก่อน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครมีดัต่อไปนี้  

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน 
https://www.roojai.com/

และสำหรับปีนี้ 2563 โครงการสอบใบขับขี่วันเสาร์อาทิตย์จะถูกจัดอบรมเฉพาะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่ง เขตจตุจักรเท่านั้น กำหนดทั้งหมดเป็น 11 รุ่น ช่วงละ 2 วัน ดังต่อไปนี้ 

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 
 • วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 
 • วันที่ 25-26 เมษายน 2563 
 • วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 
 • วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 
 • วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 
 • วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 
 • วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 
 • วันที่ 26-27 กันยายน 2563 
 • วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 
 • วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อขอสมัครได้แล้ววันนี้ โทร 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dlt.go.th เลย ส่วนประกัน 2+ ราคาถูกนั้น เพื่อนๆ ก็สามารถทำได้ทุกวันเช่นกันที่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/ โดยประกัน 2+ ราคาถูก จะเหมาะกับผู้ที่ขับคล่อง และระแวดระวังเป็นอย่างดี เพราะประกัน 2+ ราคาถูก จะคุ้มครองแค่ซ่อมเขาซ่อมเรา ในกรณีรถชนรถ และชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วมเท่านั้น